top of page

โซล่าเซลล์ อีกหนึ่งทางเลือกพลังงานที่ รีวา พูลวิลล่า เลือกใช้

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้แอดมินมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดมากฝากกันค่ะ


ลองคิดว่าถ้าบ้านใหม่ของคุณติดตั้งระบบแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าไว้สำหรับใช้ในบ้าน ในระยะยาวจะประหยัดค่าไฟได้มากขนาดไหน


เริ่มต้นกันที่พลังงานคืออะไร พลังงาน (Energy) คือ แรงที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหว หรือ ทำงานในทางใดทางหนึ่ง สามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้


โดยรูปแบบของพลังงานที่สามารถพบเห็นได้บ่อย เช่น...

  • พลังงานความร้อน (Heat Energy) เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์

  • พลังงานกล (Kinetic Energy) เช่น การเครื่องที่ของวัตถุ

  • พลังงานเคมี (Chemical Energy) เช่น การเผาถ่านไม้ฟืน

  • พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy) เช่น คลื่นวิทยุ

  • พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) เช่น การหมุนของใบพัดพัดลม

  • พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy) เช่น พลังที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์


พลังงานถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ พลังงานส่วนใหญ่ที่เรานำมาใช้คือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป แถมยังมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากมายนัก


เหตุผลนี้ทำให้พลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “พลังงานหมุนเวียน” กำลังจะกลายเป็นพลังงานแห่งอนาคต


พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานสะอาด เพราะเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนและไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม


และนี่เองทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒนาต่อเนื่อง จนกลายเป็นที่นิยมทั่วโลกและกลายเป็นหนทางสู่พลังที่ยั่งยืนในอนาคต


โครงการ Reeva Pool Villa ของเรา ได้มีนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Solar Cell “ระบบโซล่าเซลล์” มาใช้สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านพูลวิลล่า


โซล่าเซลล์ที่เราเลือกใช้ คือ การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการฮาล์ฟชิฟแบบมัลติบัสบาร์

ซึ่งระบบนี้สามารถแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 3,000 – 5,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว


ลงทุนอสังหาริมทรัพย์กับโครงการรีวาพูลวิลล่า คุณจะได้ทั้งบ้านและความใส่ใจจากเรา

เพราะเราเชื่อว่าการขายไม่ควรคำนึงแต่ผลกำไร แต่ควรคำนึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับด้วย

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page