top of page

Types of Houses

R E E V A ~ P O O L ~ V I L L A

The Luxury  & Privency

ใช้ชีวิตอย่างมีระดับ หรูหราสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
เติมเต็มทุกจินตนาการของคุณที่นี่.

แบบบ้านเอรีวา

TYPE - A

ข้อมูลเริ่มต้น Type-A
พื้นที่ดิน : 90 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 217 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ (ภายใน 1 ชั้น)
สระว่ายน้ำ : 30 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น : 7.3
 ล้านบาท

Model (Type-A)

Plan (Type-A)

floor plan Type A reeva

TYPE - B

ข้อมูลเริ่มต้น Type-B
พื้นที่ดิน : 100 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 265 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ (ภายใน 2 ชั้น)
สระว่ายน้ำ : 30 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น : 8.7
 ล้านบาท

Model (Type-B)

Plan (Type-B)